Căn cứ Công văn số 666/SGDĐT-VP ngày 16/4/2020 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Hiệu trưởng trường THPT Trần Văn Thời thông báo đến toàn thể học sinh lớp 12 một số nội dung sau:

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 21 khách & 0 thành viên đang trực tuyến