So với cách làm thủ công, các phím tắt mang lại nhiều lợi ích hơn cho người sử dụng. Đặc biệt với những ai phải xử lý khối lượng lớn văn bản, thì sử dụng phím tắt là cách nhanh nhất. Quản trị mạng đã từng giới thiệu đến bạn đọc bài viết tổng hợp các phím tắt Excel 2007, 2010 hay phím tắt khi làm việc với Photoshop để thao tác nhanh hơn. Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp các phím tắt thông dụng khi bạn làm việc với Microsoft Word.

1. Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản

Tạo mới một tài liệu 

Ctrl + N

Mở tài liệu

Ctrl + O

Lưu tài liệu

Ctrl + S

Sao chép văn bản

Ctrl + C

Cắt nội dung đang chọn

Ctrl + X

Dán văn bản

Ctrl + V

Bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + F

Bật hộp thoại thay thế

Ctrl + H

Bật hộp thoại in ấn

Ctrl + P

Hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng

Ctrl + Z

Phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z

Ctrl + Y

Đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word

Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4

2. Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng

Phím tắt Chức năng

Chọn một ký tự phía sau

Shift + -->

Chọn một ký tự phía trước

Shift + <--

Chọn một từ phía sau

Ctrl + Shift + -->

Chọn một từ phía trước

Ctrl + Shift + <--

Chọn một hàng phía trên

Shift + Backspace

Chọn một hàng phía dưới

Shift + ¯

Chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng

Ctrl + A

Xóa văn bản hoặc các đối tượng

Xóa một ký tự phía trước

Backspace

Xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn

Delete

Xóa một từ phía trước

Ctrl + Backspace

Xóa một từ phía sau

Ctrl + Delete

Di chuyển

Di chuyển qua 1 ký tự

Ctrl + Mũi tên

Về đầu văn bản

Ctrl + Home

Về vị trí cuối cùng trong văn bản

Ctrl + End

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản

Ctrl + Shift + Home

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

Ctrl + Shift + End

Định dạng văn bản

Định dạng in đậm

Ctrl + B

Mở hộp thoại định dạng font chữ

Ctrl + D

Định dạng in nghiêng

Ctrl + I

Định dạng gạch chân

Ctrl + U

Canh giữa đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + E

Canh đều đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + J

Canh trái đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + L

Canh phải đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + R

Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản

Ctrl + M

Xóa định dạng thụt đầu dòng

Ctrl + Shift + M

Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

Ctrl + T

Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

Ctrl + Shift + T

Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

Ctrl + Q

Sao chép định dạng

Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép

Ctrl + Shift + C

Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn

Ctrl + Shift + V

3. Menu & Toolbars:

Phím tắt Chức năng

Kích hoạt menu lệnh

Alt, F10

Thực hiện sau khi thanh menu được kích hoạt dùng để chọn giữa các thanh menu và thanh công cụ.

Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab

Chọn nút tiếp theo hoặc nút trước đó trên menu hoặc toolbars

Tab, Shift + Tab

Thực hiện lệnh đang chọn trên menu hoặc toolbar

Enter

Hiển thị menu ngữ cảnh của đối tượng đang chọn

Shift + F10

Hiển thị menu hệ thống của của sổ

Alt + Spacebar

Chọn lệnh đầu tiên, hoặc cuối cùng trong menu con

Home, End

4. Làm việc trong hộp thoại:

Di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn tiếp theo

Tab

Di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn phía trước

Shift + Tab

Di chuyển qua thẻ tiếp theo trong hộp thoại

Ctrl + Tab

Di chuyển tới thẻ phía trước trong hộp thoại

Shift + Tab

Chọn hoặc bỏ chọn mục chọn đó

Alt + Ký tự gạch chân

Hiển thị danh sách của danh sách sổ

Alt + Mũi tên xuống

Chọn 1 giá trị trong danh sách sổ

Enter

Tắt nội dung của danh sách sổ

ESC

Tạo chỉ số trên

Ctrl + Shift + =

Tạo chỉ số dưới

Ctrl + =

5. Làm việc với bảng biểu:

Di chuyển tới và chọn nội dung của ô kế tiếp. Hoặc tạo 1 dòng mới nếu đang đứng ở ô cuối cùng của bảng

Tab

Di chuyển tới và chọn nội dung của ô liền kế trước nó

Shift + Tab

Chọn nội dung của các ô

Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên

Mở rộng vùng chọn theo từng khối

Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên

Giảm kích thước vùng chọn theo từng khối

Shift + F8

Chọn nội dung cho toàn bộ bảng

Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt)

Về ô đầu tiên của dòng hiện tại

Alt + Home

Về ô cuối cùng của dòng hiện tại

Alt + End

Về ô đầu tiên của cột

Alt + Page up

Về ô cuối cùng của cột

Alt + Page down

Lên trên một dòng

Mũi tên lên

Xuống dưới một dòng

Mũi tên xuống

Trên đây là bảng tổng hợp các phím tắt khi chúng ta thực hiện thao tác với nội dung văn bản Word. Bạn hãy lưu bài viết lại để có thêm những thủ thuật khi làm việc với văn bản nhé.

 NGƯỜI ĐĂNG: VŨ VIẾT DŨNG

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 17 khách & 0 thành viên đang trực tuyến