DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ CÔNG NGHỆ

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

01

LẠI VĂN ĐOÀN

1969

Đại học

Tổ trưởng

Vật lý

02

VÕ VĂN LÂM

1983

Đại học

Giáo viên

Vật lý

03

SỬ NGỌC ĐỈNH

1980

Đại học

Tổ phó

Vật lý

04

NGUYỄN MINH HOÀNG

1977

Đại học

Giáo viên

Vật lý

05

LÂM HOÀNG NHƠN

1981

Đại học

Giáo viên

Vật lý

06

LÝ MỘNG NGHI

1982

Đại học

Giáo viên

Công nghệ

07

LÊ HOÀNG BẠO

1982

Đại học

Giáo viên

Công nghệ

08

VÕ THẾ HƠN

1980

Đại học

Giáo viên

Công nghệ

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 24 khách & 0 thành viên đang trực tuyến