DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN - TIN

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

01

HÀ THIỆN NGỢI

1981

Đại học

Giáo viên

Toán

02

NGUYỄN HÀ

1964

Đại học

Giáo viên

Toán

03

BÙI ANH TUẤN

1975

Đại học

Giáo viên

Toán

04

TÔ VIỆT TÂN

1977

Đại học

Tổ trưởng

Toán

06

NGUYỄN THỊ BÔNG

1983

Đại học

Giáo viên

Toán

07

LÊ THỊ MỘNG

1983

Đại học

Giáo viên

Toán

08

NGÔ MINH CHIẾN

1983

Đại học

Giáo viên

Toán

09

TRƯƠNG THÁI NGỌC

1984

Đại học

Giáo viên

Toán

10

LÊ ĐÌNH NGOÃN

1985

Đại học

Giáo viên

Tin học

11

ĐẬU HẢI CHÂU

1986

Đại học

Giáo viên

Tin học

12

TRƯƠNG VĂN NUL

1983

Đại học

Giáo viên

Tin học

13

ĐÀO TRỌNG TÍNH

1986

Đại học

Giáo viên

Tin học

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 25 khách & 0 thành viên đang trực tuyến