DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

01

LÊ HỒNG NHĨ

1983

Đại học

Tổ trưởng

Thể dục

02

PHẠM NHƯ TUYÊN

1982

Đại học

Giáo viên

Thể dục

03

ĐOÀN VĂN HẬU

1983

Đại học

Giáo viên

Thể dục

04

NGUYỄN THANH CÁC

1983

Đại học

Giáo viên

Thể dục

05

TRẦN NGỌC HÂN

1982

Đại học

Giáo viên

Quốc phòng

06

PHẠM VĂN QUÁ

1963

Cao đẳng

Tổ phó

Quốc phòng

07

PHẠM HỒNG THANH

1978

Đại học

Giáo viên

Quốc phòng

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 22 khách & 0 thành viên đang trực tuyến