DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

01

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

1979

Đại học

Tổ trưởng

Lịch sử

02

VÕ THANH TÙNG

1977

Đại học

Giáo viên

Lịch sử

03

HÀ THANH PHONG

1965

Đại học

Giáo viên

Lịch sử

04

TRẦN THANH CẦN

1978

Đại học

Giáo viên

Lịch sử

05

HUỲNH TRUNG CẦN

1980

Đại học

Giáo viên

Lịch sử

06

LÊ VĂN THÔNG

1978

Đại học

Tổ phó

Địa lý

07

NGUYỄN DUY THIỆN

1981

Đại học

Giáo viên

Địa lý

08

PHẠM NGỌC HOA

1982

Đại học

Giáo viên

Địa lý

10

NGUYỄN VĂN MIỀN

1966

Đại học

Giáo viên

GDCD

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 15 khách & 0 thành viên đang trực tuyến