DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

01

THI MINH ĐƯƠNG

1975

Đại học

Giáo viên

Ngữ văn

02

NGUYỄN NGỌC TÂN

1976

Đại học

Tổ trưởng

Ngữ văn

03

PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG

1976

Đại học

Tổ phó

Ngữ văn

04

NGUYỄN XUÂN THỌ

1974

Đại học

Giáo viên

Ngữ văn

05

DUYÊN THỊ LÊ

1981

Đại học

Giáo viên

Ngữ văn

06

DƯƠNG KIỀU DIỄM

1984

Đại học

Giáo viên

Ngữ văn

07

ĐOÀN THỊ HẢI HÀ

1983

Đại học

Giáo viên

Ngữ văn

08

VÕ TRÚC XINH

1987

Thạc sĩ

Giáo viên

Ngữ văn

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 24 khách & 0 thành viên đang trực tuyến