DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

01

LÊ THỊ HỒNG

1975

Đại học

Giáo viên

Ngoại ngữ

02

TRẦN THỊ MINH HIỆP

1978

Đại học

Giáo viên

Ngoại ngữ

03

NGUYỄN THỊ TRINH

1975

Đại học

Giáo viên

Ngoại ngữ

04

PHẠM THỊ THU ANH

1978

Đại học

Tổ trưởng

Ngoại ngữ

05

LÊ HỒNG VỐN

1986

Đại học

Giáo viên

Ngoại ngữ

06

DIỆP MỘNG TUYỀN

1991

Đại học

Giáo viên

Ngoại ngữ

07

LÊ THỊ NHỊ

1990

Đại học

Giáo viên

Ngoại ngữ

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 17 khách & 0 thành viên đang trực tuyến