DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA - SINH

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

01

ĐÀO VĂN ÚT

1970

Đại học

Giáo viên

Sinh học

02

TRẦN VĂN TẠO

1980

Thạc sĩ

Tổ trưởng

Sinh học

03

LÊ THỊ ĐAN THANH

1982

Đại học

Giáo viên

Sinh học

04

TRANG THÀNH GIÁ

1983

Thạc sĩ

Giáo viên

Sinh học

05

LÂM HOÀNG VÕ

1976

Đại học

Tổ phó

Hóa học

06

HUỲNH KIM KHÁNH

1979

Đại học

Giáo viên

Hóa học

07

LÊ CHÍNH NGHĨA

1966

Đại học

Giáo viên

Hóa học

08

DƯƠNG VĂN KHA

1981

Đại học

Giáo viên

Hóa học

09

VŨ THANH NGHỊ

1979

Đại học

Giáo viên

Hóa học

 

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 21 khách & 0 thành viên đang trực tuyến