Đáp án đề Bộ GD các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD của tất cả các mã đề chính xác 100% được cập nhật dưới đây:

STT

MÔN THI

ĐỀ THI

ĐÁP ÁN

1

Toán

Tải về

Tải về

2

Vật Lý

Tải về

Tải về

3

Hóa Học

Tải về

Tải về

4

Ngữ Văn

Tải về

Tải về

5

Lịch Sử

Tải về

Tải về

6

Địa Lý

Tải về

Tải về

7

Anh Văn

Tải về

Tải về

8

Sinh Học

Tải về

Tải về

9

GDCD

Tải về

Tải về

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán tất cả các mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý, Hóa, Sinh tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh tất cả các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Sử, Địa, GDCD tất cả các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

BỘ ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN..ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 19 khách & 0 thành viên đang trực tuyến