Thông Báo Hiệu Trưởng

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Các thông tư, nghị quyết GVCN cần tham khảo Các thông tư, nghị quyết GVCN cần tham khảo

Ngày chỉnh sửa: 05/16/2018
Filesize: 102.43 kB
Downloads: 122

Quy chế chi tiêu nội bộ 2018 Quy chế chi tiêu nội bộ 2018

Ngày chỉnh sửa: 05/11/2018
Filesize: 163 kB
Downloads: 124

Nội dung hiểu biết thi GVCN giỏi 2018 Nội dung hiểu biết thi GVCN giỏi 2018

Ngày chỉnh sửa: 05/11/2018
Filesize: 33.5 kB
Downloads: 111

QĐ TL tổ giám khảo và Bình, xét GVCN giỏi QĐ TL tổ giám khảo và Bình, xét GVCN giỏi

Ngày chỉnh sửa: 05/11/2018
Filesize: 36.5 kB
Downloads: 121

Kế hoạc hoạt động tháng 5-2018 Kế hoạc hoạt động tháng 5-2018

Ngày chỉnh sửa: 05/11/2018
Filesize: 59 kB
Downloads: 108

Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp loại SKKN Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp loại SKKN

Ngày chỉnh sửa: 05/04/2018
Filesize: 46 kB
Downloads: 167

Kế hoạch thi GVG 2018 Kế hoạch thi GVG 2018

Ngày chỉnh sửa: 05/04/2018
Filesize: 48 kB
Downloads: 89

Thông báo khẩn 26/04/2018 Thông báo khẩn 26/04/2018

Ngày chỉnh sửa: 05/02/2018
Filesize: 33 kB
Downloads: 122

Kế hoạc hoạt động tháng 12-2017 Kế hoạc hoạt động tháng 12-2017

Ngày chỉnh sửa: 05/02/2018
Filesize: 58 kB
Downloads: 96

Kế hoạch hoạt động tháng 11-2017 đầu tháng 12 Kế hoạch hoạt động tháng 11-2017 đầu tháng 12

Ngày chỉnh sửa: 05/02/2018
Filesize: 58 kB
Downloads: 99

Danh Mục Website

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường

Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 6 khách & 0 thành viên đang trực tuyến