Thông Báo Hiệu Trưởng

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Các thông tư, nghị quyết GVCN cần tham khảo Các thông tư, nghị quyết GVCN cần tham khảo

Ngày chỉnh sửa: 05/16/2018
Filesize: 102.43 kB
Downloads: 318

Quy chế chi tiêu nội bộ 2018 Quy chế chi tiêu nội bộ 2018

Ngày chỉnh sửa: 05/11/2018
Filesize: 163 kB
Downloads: 249

Nội dung hiểu biết thi GVCN giỏi 2018 Nội dung hiểu biết thi GVCN giỏi 2018

Ngày chỉnh sửa: 05/11/2018
Filesize: 33.5 kB
Downloads: 236

QĐ TL tổ giám khảo và Bình, xét GVCN giỏi QĐ TL tổ giám khảo và Bình, xét GVCN giỏi

Ngày chỉnh sửa: 05/11/2018
Filesize: 36.5 kB
Downloads: 238

Kế hoạc hoạt động tháng 5-2018 Kế hoạc hoạt động tháng 5-2018

Ngày chỉnh sửa: 05/11/2018
Filesize: 59 kB
Downloads: 229

Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp loại SKKN Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp loại SKKN

Ngày chỉnh sửa: 05/04/2018
Filesize: 46 kB
Downloads: 306

Kế hoạch thi GVG 2018 Kế hoạch thi GVG 2018

Ngày chỉnh sửa: 05/04/2018
Filesize: 48 kB
Downloads: 201

Thông báo khẩn 26/04/2018 Thông báo khẩn 26/04/2018

Ngày chỉnh sửa: 05/02/2018
Filesize: 33 kB
Downloads: 242

Kế hoạc hoạt động tháng 12-2017 Kế hoạc hoạt động tháng 12-2017

Ngày chỉnh sửa: 05/02/2018
Filesize: 58 kB
Downloads: 207

Kế hoạch hoạt động tháng 11-2017 đầu tháng 12 Kế hoạch hoạt động tháng 11-2017 đầu tháng 12

Ngày chỉnh sửa: 05/02/2018
Filesize: 58 kB
Downloads: 210

Danh Mục Website

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường

Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 7 khách & 0 thành viên đang trực tuyến