Modules Bồi Dưỡng Thường Xuyên

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Modules 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở THPT Modules 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở THPT

Ngày chỉnh sửa: 09/12/2016
Filesize: 481.83 kB
Downloads: 480

Modules 14: Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Theo Hướng Tích Cực Modules 14: Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Theo Hướng Tích Cực

Ngày chỉnh sửa: 04/13/2016
Filesize: 263.79 kB
Downloads: 146
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

41 Modules Bồi Dưỡng Thường Xuyên 41 Modules Bồi Dưỡng Thường Xuyên

Ngày chỉnh sửa: 04/13/2016
Filesize: 10.01 MB
Downloads: 62
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

Danh Mục Website

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường

Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 71 khách & 0 thành viên đang trực tuyến