Tổ Vật Lý - Công Nghệ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG HSG NĂM HỌC 2018-2019 KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG HSG NĂM HỌC 2018-2019

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 16 kB
Downloads: 46

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC BÀI KT HK2_2018-2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC BÀI KT HK2_2018-2019

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 60.5 kB
Downloads: 45

KẾ HOẠCH KIỂM TRA SƯ PHẠM GIÁO VIÊN KẾ HOẠCH KIỂM TRA SƯ PHẠM GIÁO VIÊN

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 14.72 kB
Downloads: 50

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 15.83 kB
Downloads: 49

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: Không có Tập Tin
Downloads: 0

CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2018-2019 CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2018-2019

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 36.65 kB
Downloads: 43

CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2018 CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2018

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 31.88 kB
Downloads: 43

Danh Mục Website

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường

Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 33 khách & 0 thành viên đang trực tuyến