Tổ Vật Lý - Công Nghệ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 15.83 kB
Downloads: 31

ĐỀ THI THỬ LẦN 1_2019 ĐỀ THI THỬ LẦN 1_2019

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 235.5 kB
Downloads: 31

KẾ HOẠCH KIỂM TRA SƯ PHẠM GIÁO VIÊN KẾ HOẠCH KIỂM TRA SƯ PHẠM GIÁO VIÊN

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 14.72 kB
Downloads: 29

KẾ HOẠCH THÁNG 03 KẾ HOẠCH THÁNG 03

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 37.5 kB
Downloads: 29

KẾ HOẠCH THÁNG 10 KẾ HOẠCH THÁNG 10

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 39.5 kB
Downloads: 28

KẾ HOẠCH THÁNG 01 KẾ HOẠCH THÁNG 01

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 38 kB
Downloads: 28

CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2018 CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2018

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 31.88 kB
Downloads: 27

CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2018-2019 CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2018-2019

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 36.65 kB
Downloads: 27

KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG HSG NĂM HỌC 2018-2019 KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG HSG NĂM HỌC 2018-2019

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 16 kB
Downloads: 27

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Ngày chỉnh sửa: 04/16/2019
Filesize: 15.88 kB
Downloads: 27

Danh Mục Website

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường

Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 8 khách & 0 thành viên đang trực tuyến