DANH MỤC BÀI GIẢNG TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TIẾNG ANH

 
 
   MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER - WRITING | 16H00 NGÀY 17.04.2020 | HANOITV
   MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREEER - LISTENING | 15H15 NGÀY 15.04.2020 | HANOITV
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER - LESSON 3: READING | 16H00 NGÀY 10.04.2020 (HANOITV)
 
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER (LESSON 2) | 15H15 NGÀY 08.04.2020
     
 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 9: CHOOSING A CAREER (LESSION 1) | 14H30 NGÀY 08.04.2020 (HANOITV)    MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | REVIEW 3: SKILLS | 16H00 NGÀY 03.04.2020 | HANOITV
     
 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | REVIEW 3: LANGUAGE | 15H15 NGÀY 01.04.2020 | HANOITV    MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | THE WORLD OF WORK | 14H30 NGÀY 01.04.2020 | HANOITV
     
 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 8 | 16H00 NGÀY 27.3.2020    MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK | 15H15 NGÀY 25.3.2020 (Truyền hình Hà Nội)
     
 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK | 14H30 NGÀY 25.3.2020 (Truyền hình Hà Nội)    MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK | 16H00 NGÀY 20.3.2020 (Dạy học trên truyền hình Hà Nội)
     
 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK | 15H15 NGÀY 18.03.2020 (Dạy học trên truyền hình Hà Nội)    MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 7: A.I | 14H30 NGÀY 18.03.2020 (Dạy học trên truyền hình Hà Nội)
     
 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | UNIT 7: A.I | 15H15 NGÀY 11.03.2020 (Dạy và học trên truyền hình Hà Nội)    MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 | A.I | 15H15 NGÀY 09.03.2020
     
     
     
     
     
     
     

There are no documents in this category
Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 20 khách & 0 thành viên đang trực tuyến