Đảng Bộ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Ngày chỉnh sửa: 04/09/2020
Filesize: 414.03 kB
Downloads: 142

    Căn cứ Công văn số 2025/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trong ngành. 

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 20 khách & 0 thành viên đang trực tuyến