Văn bản Sở GDĐT

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Công Văn số 952/SGDĐT-VP Công Văn số 952/SGDĐT-VP

Ngày chỉnh sửa: 05/25/2020
Filesize: 345.56 kB
Downloads: 8
Số:952/SGDĐT-VP
V/v đảm bảo an toàn thông tin khi
sử dụng các ứng dụng trực tuyến và
cảnh báo hoạt động lừa đảo trên
không gian mạng877 trien_khai_ke_hoach_cua_dang_uy_dcd_pdf_signed_pdf.signed 877 trien_khai_ke_hoach_cua_dang_uy_dcd_pdf_signed_pdf.signed

Ngày chỉnh sửa: 05/13/2020
Filesize: 358.63 kB
Downloads: 15

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua Dịc Hướng dẫn đăng ký hồ sơ thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua Dịc

Ngày chỉnh sửa: 05/01/2020
Filesize: 587.11 kB
Downloads: 24

UBND TỈNH CÀ MAU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 772/SGDĐT-VP

V/v hướng dẫn đăng ký hồ sơ thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua Dịch vụ Bưu chính

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính

Ngày chỉnh sửa: 05/01/2020
Filesize: 1.72 MB
Downloads: 21

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN

NỘP HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN VÀ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC CƠ QUAN THÔNG BÁO LỊCH TRỰC CƠ QUAN

Ngày chỉnh sửa: 04/08/2020
Filesize: 349.68 kB
Downloads: 27

Danh Mục Website

Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 25 khách & 0 thành viên đang trực tuyến