Giáo viên: Trên 1 máy bay có 500 cục gạch, rơi 1 cục hỏi còn mấy cục?
Học sinh: Dễ quá! 499 cục
Giáo viên: Làm thế nào trong 3 bước bỏ đc con voi vào tủ lạnh?
Học sinh: Bước 1: mở tủ lạnh, bước 2: nhét con voi vào, bước 3: đóng tủ lạnh.
Giáo viên: Thế trong 4 bước, làm sao để nhét con hươu cao cổ vào tủ lạnh?
Học sinh: Bước 1: mở tủ lạnh, bước 2: lôi con voi ra, bước 3: nhét con hươu vào, bước 4: đóng tủ lạnh.
Giáo viên: Tốt! Thế trong cuộc họp đầy đủ các loại muôn thú trên thiên đình thì sao vẫn thiếu 1 con?
Học sinh: Thiếu con hươu cao cổ đang bị nhốt trong tủ lạnh
Giáo viên: Thế sao trong 1 con sông đầy cá sấu mà bà lão đi qua vẫn ko bị ăn thịt?
Học sinh: Vì cá sấu đi họp trên thiên đình hết rồi.
Giáo viên: Câu hỏi cuối: Một bà lão đi qua cầu, tự dưng bà ta lăn ra chết. Hỏi tại sao bà ta chết?
Học sinh: Bà ta bị đột quỵ thì phải...
Giáo viên: Sai! bà ta bị cục gạch trên máy bay rơi trúng đầu chết. Cậu bị loại! Người tiếp theo.
Học sinh: ...!!!

Danh Mục Website


Video Giới Thiệu Trường THPT TVT

Tổng Hợp Video Của Trường
Tổng Hợp Hình Ảnh Của Trường

Liên Kết Logo Website

Khách Đang Trực Tuyến

Hiện có: 8 khách & 0 thành viên đang trực tuyến